Mobile : 061-6756222, 064-9596422, Tel : 02-0426361, line@: @ibeyond, info@ibeyond.co.th

บริการงานวิจัยและพัฒนาสูตร

เรามีบริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาสินค้าตามความต้องการ ลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสมได้

*กรณีลูกค้าต้องการพัฒนาสูตรใหม่ หรือมีสูตรของตนเอง ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียด หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

*สั่งผลิตขั้นต่ำ 30 กิโลกรัม หรือซื้อเนื้อผลิตภัณฑ์ 50,000 บาทขึ้นไป กรณีพัฒนาสูตรใหม่ หรือแกะสูตรจากตัวอย่าง จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ